GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY

GARANCIA ÚSPORY | FINANCOVANIE OPATRENÍ | ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Energetické služby - úspory energie so zmluvne zaručeným výsledkom

Energetické služby so zmluvne zaručenou úsporou sú zamerané na znižovanie prevádzkových, predovšetkým energetických nákladov v existujúcich budovách. K dosiahnutiu úspor využívame opatrenia investičného a neinvestičného charakteru pokrývajúce oblasť výroby, distribúcie i konečnej spotreby energie.

Metóda EPC

Metóda EPC (Energy Performance Contracting) je komplexná a odborná služba dodávaná klientovi na kľúč. Výstupom je zníženie nákladov na energie a údržbu pomocou úsporných opatrení, najmä investíciou technologického charakteru do modernizácie energetického hospodárstva, ktoré je splácané zákazníkom postupne až z dosahovaných úspor. Zmluva EPC sa obvykle uzatvára na štyri až desať rokov. 

Výhodou metódy EPC je garancia naplánovaných úspor, z ktorých klient postupne splatí všetky vynaložené náklady. Náklady sa delia do troch skupín:

 • Úsporné opatrenia
 • Financovanie úsporných opatrení
 • Energetický manažment

Pre klienta poskytneme financovanie projektu a úsporných opatrení, čo znamená, že klient nepotrebuje žiadny vlastný kapitál pre zefektívnenie svojej prevádzky. Okrem toho sa budeme počas doby trvania kontraktu starať o čo najefektívnejšiu prevádzku budovy a zariadení, čo môže priniesť dodatočné úspory na ktorých sa klient priamo podiela. Zmluvná záruka úspor je nastavená tak, že pokiaľ nebudú úspory dosiahnuté v plnej miere, doplatíme rozdiel čím znižujeme riziko klienta na nulu.

 

Graf typického priebehu prevádzkových nákladov projektu EPC

Hlavné prednosti EPC
 • dosiahnutie úspor energie bez zaťaženia rozpočtou – zákazník nepotrebuje finančné prostriedky behom realizácie úsporných opatrení;
 • zmluvné garancie minimálnych dosiahnutých úspor pokrývajúcich plne všetky potrebné investície a súvisiace náklady;
 • zmluvné garancie maximálne rovnako vysokých prevádzkových nákladov súvisiacich s energiami (vrátane úsporných opatrení a ďalších služieb) v porovnaní s nákladmi pred realizáciou projektu EPC;
 • zhodnotenie vlastného majetku zákazníka prostredníctvom nových moderných technológii, ktoré sa stávajú sa jeho majetkom ihneď po ich inštalácii;
 • energetické služby sú dodané kompletne „na kľúč“ - voči zákazníkovi vystupuje jeden dodávateľ,  ktorý ručí za celkový výsledok;
 • ESCO dostane zaplatené len vtedy, ak projekt  zákazníkovi prinesie úspory energie v dohodnutej výške;
 • zníženie prevádzkových nákladov zákazníka;
 • zníženie nárokov na obsluhu energetického hospodárstva;
 • zlepšenie kvality pracovného prostredia;
 • pracovné príležitosti pre tuzemských dodávateľov;
 • zlepšenie životného prostredia.

 

Opatrenia vhodné pre EPC

Metóda EPC je vhodná pri projektoch, ktoré vykazujú dostatočný potenciál energetických úspor potrebných k pokrytiu investícií s prijateľnou dĺžkou návratnosti. Predovšetkým sa jedná o inštalácie moderných technologických zariadení s vysokou účinnosťou premeny energie (kotle, zdroje chladu, tepelné čerpadlá,  kogeneračné jednotky, zdroje svetla apod.) a moderných systémov merania a regulácie, ktoré zaisťujú ekonomickú prevádzku a optimalizáciu riadenia výroby, distribúcie i spotreby všetkých bežných foriem energie.

Opatrenia stavebného charakteru (napr. zateplenie či výmena okien) mávajú výrazne dlhšiu dobu návratnosti (pri zrovnaní takto dosiahnutými úsporami energie) a v EPC sú skôr opatreniami mimoriadnymi či doplnkovými. Ako špecialisti vieme presne kvantifikovať takéto opatrenia a navrhnúť pre klienta optimálny mix dlhodobo návratný chopatrení.

SLUŽBY

Referencie - garantované energetické služby

Divadlo Nová scéna
Divadlo Nová scéna
Divadlo Nová scéna
Divadlo Nová scéna

Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Hotel pod Lipou
Hotel pod Lipou
Hotel pod Lipou
Hotel pod Lipou

Energetický manažment, Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Vranovská nemocnica a.s.
Vranovská nemocnica a.s.
Vranovská nemocnica a.s.
Vranovská nemocnica a.s.

Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Nemocnica s poliklinikou generála Ludvíka Svobodu Svidník
Nemocnica s poliklinikou generála Ludvíka Svobodu Svidník
Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov

Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.1
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.1
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.1
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.1

Garantované energetické služby, Energetický manažment

Zobraziť projekt
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.2
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.2
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.2
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.2

Garantované energetické služby, Energetický manažment

Zobraziť projekt

ZaujalA Vás niektorá zo služieb, ktoré ponúkame ? Oslovte nás a navrhneme Vám riešenie na mieru.

Kontaktujte nás