Iné OBJEKTY

 

Do kategórie iných objektov spadajú najmä rodinné a bytové domy. Aby mohol byť byt alebo dom nazývaný domovom, je potrebné aj zabezpečenie kvalitného vnútorného prostredia. V tejto oblasti poskytujeme najmä kombinácie našich expertných činností, čiže: Konzultačnú činnosť, prepočty v oblastiach stavebnej fyziky pri nových návrhoch ako aj zrealizovaných objektoch, realizujeme počítačové simulácie, termografické snímkovanie objektov, test vzduchotesnosti (blower door test) no v neposlednej rade aj svetlotechniké a posudky.

Rodinný dom na Slavíne
Rodinný dom na Slavíne
Bytový dom SEKO komplex
Bytový dom SEKO komplex
Bytové domy Budatínska
Bytové domy Budatínska
BYT Kozmonautická, Ružinov
BYT Kozmonautická, Ružinov
Bytový dom Koliba
Bytový dom Koliba
Termodynamická simulácia letného prehrievania
Termodynamická simulácia letného prehrievania