ENERGETICKÝ MANAŽMENT A MONITORING

ÚSPORA ENERGIE | OPTIMALIZÁCIA SPOTREBY | PREVÁDZKOVÝ MONITORING

Služba energetický manažment je zameraná na energetický monitoring existujúcich budov.

Cieľom je zmapovanie budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a identifikovať slabé miesta v budove, ktoré majú vplyv na jej vysokú energetickú náročnosť.

Výsledky mapovania môžu byť použité na návrh optimalizačných opatrení, ktoré sú oveľa viac zacielené na problémové miesta budovy, ako by to bolo bez vykonania energetického monitoringu. Služba energetický manažment predstavuje dlhodobé sledovanie budovy (aspoň počas obdobia jedného roka) s cieľom odhaliť na prvý pohľad možno nepozorovateľné problémy, na rozdiel od služby e-Diagnostic, ktorá je zameraná na rýchlu identifikáciu veľkých alebo pociťovaných problémov budov.

Služba energetický manažment vyžaduje expertné, dohľadovo-analytické riešenie, pomocou ktorého vieme systémovo sledovať všetky potrebné budovy a periférie systému. Naša spoločnosť dlhodobo monitoruje vyše 1700 objektov, pričom okrem dohľadového systému, kde pomocou nepretržitého dispečingu vykonáva dohľad, dispečing údržby, servisné opravy systému a všetkých prevádzkovaných zariadení v monitorovaných budovách. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vieme efektívne monitorovať a analyzovať požadované parametre v budovách.

Fázy služby energetický manažment
 • Úvodná obhliadka budovy
  Je zameraná na analýzu technických predpokladov vykonania služby. Analyzujeme najmä to, či je alebo nie je v budove prítomný existujúci systém zberu energetických dát.
 • Návrh systému zberu energetických dát
  V prípade, že v budove sa nachádza systém zberu dát, navrhneme spôsob jeho využitia pre službu energetický manažment. Ak sa v budove nemeria dostatočné množstvo energetických veličín (prípadne ak sa v budove nemeria vôbec nič), navrhneme samostatný systém zberu dát, vrátane spracovania projektovej dokumentácie.
 • Koordinácia, dohľad a realizácia
  Vytvorenie systému zberu energetických dát, vrátane prepojenia systému zberu dát v budove zákazníka do centrálneho systému e-Dome
 • Výkon služby energetického monitoringu budovy
  Monitoring prebieha počas obdobia aspoň jedného roka. Počas obdobia výkonu služby energetického monitoringu a na jeho konci budú zákazníkovi poskytované tieto plnenia zo strany e-Dome:
  • vyhodnocovanie meraní - každý štvrťrok, vždy na konci obdobia
  • poskytovanie analýz zákazníkovi - každý polrok, vždy na konci obdobia
  • predkladanie návrhov klientovi na racionalizačné opatrenia

SLUŽBY

Referencie - energetický manažment a monitoring

Hotel pod Lipou
Hotel pod Lipou
Hotel pod Lipou
Hotel pod Lipou

Energetický manažment, Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Aupark Žilina
Aupark Žilina
Aupark Žilina
Aupark Žilina

Energetický manažment

Zobraziť projekt
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.1
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.1
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.1
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.1

Garantované energetické služby, Energetický manažment

Zobraziť projekt
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.2
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.2
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.2
Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.2

Garantované energetické služby, Energetický manažment

Zobraziť projekt
ŠKODA Autosalón, Bratislava
ŠKODA Autosalón, Bratislava
Csákyho palác
Csákyho palác
Csákyho palác
Csákyho palác

Energetický manažment

Zobraziť projekt

ZaujalA Vás niektorá zo služieb, ktoré ponúkame ? Oslovte nás a navrhneme Vám riešenie na mieru.

Kontaktujte nás