Zdravotnícke budovy

 

Firma e-dome je jedným za najväčších realizátorov rekonštrukcií tepelných hospodárstiev v zdravotníckych budovách na slovenskom trhu, a to najmä metódou EPC (Garantovaná Energetická Služba). Realizácia rekonštrukcie v zdravotníckych zariadeniach si vyžaduje špecifický prístup. Často sa jedná o priestory s nepretržitou prevádzkou, dodávka energií nemôže byť prerušená a často musí byť aj zálohovaná, v objektoch sú zvýšené nároky na hygienu. Konštrukcia, umiestnenie a dodávka jednotlivých komponentov musí spĺňať zvýšené nároky na nízku hlučnosť a vibrácie, hlavne v prípadoch ak sú zariadenia priamo v objekte ambulancií, lôžkových častí a operačných sál. Ubezpečujeme Vás, že naše, skúsenosti a expertíza prinášajú úžitok všetkým projektom v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré uskutočňujeme.

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Vranovská nemocnica a.s.
Vranovská nemocnica a.s.
Vranovská nemocnica a.s.
Vranovská nemocnica a.s.

Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Nemocnica s poliklinikou generála Ludvíka Svobodu Svidník
Nemocnica s poliklinikou generála Ludvíka Svobodu Svidník
Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov

Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Nemocnica novej generácie Michalovce
Nemocnica novej generácie Michalovce