Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.1

  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    1-12/2015
  • Garantovaná ročná úspora
    60 000 EUR bez DPH

Pre polyfunkčný objekt bolo navrhnutých celkovo 7 opatrení pre zlepšenie prevádzky VZT zariadení a chladenia. Opatrenia sa týkali najmä nastavenia časových plánov, úpravy vzduchových výkonov, riadenia cirkulačných klapiek úpravy v riadení chladenia atď. Zároveň bol poskytnutý Energetický manažment čím prišlo zníženiu prevádzkových nákladov klienta a zvýšeniu energetickej efektívnosti. Počas optimalizácie bola realizovaná aj počítačová dynamická simulácia. Klient po vykonaní odporúčaných opatrení dosiahol úspory Energie a nákladov v rozsahu stanovenom zmluvou a dokonca ich presiahol o takmer polovicu.