Certifikáty

NEUSTÁLE PRACUJEME NA SKVALITNENÍ NAŠICH SLUŽIEB

Certifikát ISO 37001

Spoločnost e-Dome a.s. zaviedla a používa systém manažérstva proti korupcii v oblasti:

  • Poskytovanie energetických služieb s garantovanou úsporou energie.
  • Výkon činnosti energetického audítora.
  • Monitoring a dispečing.

   certifikát (PDF)

Certifikát ISO 37001

Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní za rok 2021

O kvalitných službách spoločnosti e-Dome a.s. ako dodávateľa verejných zákaziek svedčí aj získané hodnotenie „Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní za rok 2021“, v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávateľa.

   certifikát (PDF)

Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní za rok 2021

ISO 9001 a ISO 14001

Spoločnost e-Dome a.s. zaviedla a používa systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva pre oblasť platnosti:

  • Poskytovanie energetických služieb s garantovanou úsporou energie.
  • Výkon činnosti energetického audítora.
  • Monitoring a dispečing.

   certifikát (PDF)

Certifikát ISO 14001 a ISO 9001