Nemocnica s poliklinikou Trebišov

 • Lokalita
  Trebišov
 • Investičné náklady
  1 118 043 Eur
 • Celková ročná úspora energie
  2 398 879 kWh na zemnom plyne a 269 217 kWh na elektrickej energií
 • Zníženie množstva emisií
  573 ton/rok
 • Rok zahájenia projektu
  2015
 • Dĺžka trvania zmluvy
  6 rokov

Pre areál nemocnice v Trebišove, ktorý je tvorený sústavou stavebných objektov a k tomu prislúchajúcich technických zariadení, ktorých hlavným účelom je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti pre občanov regiónu bol vypracovaný projekt garantovaných úspor energií. Zrealizované opatrenia priniesli úsporu vo výške viac ako 177 600 Eur/rok.

Realizované opatrenia boli zamerané predovšetkým na zníženie spotreby zemného plynu na vykurovanie a prípravu teplej vody rekonštrukciou tepelného hospodárstva, ktorá pozostávala z výmeny pôvodných nízkoteplotných kotlov za vysokoúčinné kondenzačné kotle. Súčasťou opatrení bola aj inštalácie termostatických hlavíc na vykurovacie telesá vrátane hydraulického vyregulovania systému a inštalácia IRC systému. Systém IRC (Individual Room Control) zabezpečuje výraznú úsporu nákladov na vykurovaní vďaka individuálnej regulácie teplôt v jednotlivých priestorov.