Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 • Lokalita
  Humenné
 • Garantovaná ročná úspora
  121 626 Eur
 • Rok vypracovania projektu
  2019-2020
 • Investičné náklady
  972 543 Eur
 • Celková ročná úspora energie
  1 569 298 kWh na zemnom plyne a 78 163 kWh na elektrickej energii
 • Zníženie množstva emisií
  358,3 ton/rok
 • Dĺžka trvania zmluvy
  8 rokov

Pre areál nemocnice A. Leňa v Humennom, ktorý je tvorený sústavou stavebných objektov a k tomu prislúchajúcich technických zariadení potrebných pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti, bol na prelome rokov 2019 až 2020 vypracovaný projekt EPC. Opatrenia, ktoré sa v nemocnici zrealizovali, prinesú garantovanú úsporu vo výške viac ako   121 626 Eur/rok.

Navrhované opatrenia boli rozdelené na dve skupiny. Prvá skupina opatrení, ktoré neboli zahrnuté do projektu EPC, sa týkali zateplenia obvodových stien, striech, výmeny výplňových konštrukcií a výmeny vonkajších rozvodov tepla za nové. Tieto opatrenia neboli zahrnuté do projektu EPC, pretože vykazujú veľmi vysoké investičné náklady, ktorých návratnosť presahuje viac ako 25 rokov, a zároveň svojimi ročnými úsporami nevedia tieto náklady pokryť.

Druhá skupina opatrení bola zahrnutá do projektu EPC. Tieto opatrenia sa týkali najmä inštalácie nových zdrojov tepla – konkrétne dvoch nových kotolní vrátane potrebného technologického vybavenia. Po rekonštrukcií zdroja tepla bolo prevedené hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacieho systému a taktiež boli zrealizované úsporné opatrenia na vode a na elektrickej energií.

V súčasnosti poskytujeme pre nemocnicu v Humennom aj službu energetického manažmentu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou EPC projektov. Zahŕňa v sebe okrem iného aj monitoring chodu energetických zariadení so zameraním na čo najefektívnejšiu prevádzku.