Naša ESG stratégia

Ikona ruka

V Európskej únii sa 40% energie spotrebuje v budovách a až 80% energie sa v bežnej domácnosti spotrebuje na ohrev vody a kúrenie. Spotreba energií v budovách neustále rastie a následná výroba energie spôsobuje zvyšovanie jej cien a znečisťovanie životného prostredia. Hoci znečisťovanie prostredia mnohých ešte bohužiaľ netrápi, ceny majú dopad na každého z nás. Môžeme sa však spoľahnúť na to, že ak budova potrebuje málo na prevádzku dnes, tak jej bude potrebovať málo aj o 20 rokov a cena energie nebude až taká podstatná.

Ikona kvapka

Naša stratégia je v súlade s cieľmi Európskej únie a jej členských štátov týkajúcich sa boja proti klimatickým zmenám a dosiahnutia nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050. V súlade s tým sme si stanovili za cieľ napomôcť spoločnostiam v ich transformácii na nízkouhlíkové hospodárstvo a efektívne využívanie zdrojov energií. Svojím zodpovedným podnikaním chceme prispieť k tomu, aby sa chránilo životné prostredie a zdravie našich občanov a aby bol hospodársky rast dosiahnutý čo najefektívnejším a najudržateľnejším využívaním prírodných zdrojov.

Ikona slnko

Našim prvoradým poslaním je zníženie spotreby energií a zvýšenie energetickej efektívnosti a komfortu v objektoch zákazníkov zavedením príslušných technických opatrení s kontinuálnym monitorovaním a riadením efektivity prevádzky. Práve opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti a zavadzanie existujúcich najmodernejších technológii môžu viesť k podstatnému zníženiu emisií skleníkových plynov.

Vďaka integrácii správnych postupov a technológií sú po realizácii opatrení prevádzkované priestory budov pripravené spĺňať náročné požiadavky súčasnej ako aj avizovanej legislatívy.

Hlavnými strategickými prioritami našej spoločnosti sú:

1

Leadership na trhu v oblasti služieb súvisiacich s dekarbonizáciou a efektívnym riadením spotreby.

Chceme svojim zákazníkom poskytovať najvýhodnejšie energetické riešenia a najlepšiu zákaznícku skúsenosť na trhu. Do návrhov riešení zapájame v čo najvyššej možnej miere všetky oblasti alebo technologické celky, ktoré majú vplyv na celkovú spotrebu energií u zákazníka. Našimi expertnými službami a návrhom preventívnych opatrení tak pomáhame firmám a organizáciám prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo.

2

Rozvoj nášho podnikania zodpovedne a v súlade s princípmi udržateľnosti.

Našim cieľom je podnikať zodpovedne a v súlade s princípmi udržateľnosti. V našej spoločnosti sme z ESG spravili integrálnu súčasť nášho každodenného podnikania. ESG tvorí základný predpoklad, ktorý definuje našu firemnú stratégiu. ESG pre nás neznamená iba jednorázové splnenie požiadaviek, ale sústavne našu stratégiu prispôsobujeme novým trendom v oblasti energetiky a náš prístup k podnikaniu ako takému.

V súlade s našou strategickou prioritou stať sa lídrom na trhu oblasti služieb súvisiacich s dekarbonizáciou a efektívnym riadením spotreby ponúkame našim zákazníkom komplexné služby.

Pozrieť služby