Nemocnica s poliklinikou generála Ludvíka Svobodu Svidník

 • Lokalita
  Svidník
 • Investičné náklady
  754 736 Eur
 • Celková ročná úspora energie
  2 446 770 kWh na zemnom plyne a 147 328 kWh na elektrickej energii
 • Zníženie množstva emisií
  563 ton/rok
 • Rok zahájenia projektu
  2015
 • Dĺžka trvania zmluvy
  5 rokov

Pre areál nemocnice vo Svidníku, ktorý je tvorený sústavou stavebných objektov a k tomu prislúchajúcich technických zariadení, ktorých hlavným účelom je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti pre občanov regiónu bol vypracovaný projekt garantovaných úspor energií. Zrealizované opatrenia priniesli úsporu vo výške viac ako 156 000 Eur/rok.

Realizované opatrenia boli zamerané predovšetkým na zníženie spotreby zemného plynu na vykurovanie a prípravu teplej vody rekonštrukciou tepelného hospodárstva, ktorá pozostávala z výmeny pôvodných parných kotlov za vysokoúčinné kondenzačné kotle, inštalácie termostatických hlavíc na vykurovacie telesá a hydraulického vyregulovania systému.