Kontaktné údaje

  • Adresa
    e-Dome a.s., Tomášikova 28/C, 821 01 Bratislava, Slovakia
  • Telefón
  • Email
    e-dome@e-dome.sk
  • Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 6152/B, oddiel Sa.

Kontaktný formulár

Vyplnením kontaktného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť e-Dome a. s. bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári.

Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.