Garantované energetické služby

Garancia úspory | Financovanie opatrení | Energetický manažment

Zistiť VIAC

Energetický management

ÚSPORA ENERGIE | OPTIMALIZÁCIA SPOTREBY | Prevádzkový monitoring

Zistiť viac

Expertné služby

Stavebná fyzika | Poradenstvo | Merania

Zistiť viac

NaŠe služby

GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY

Energetické služby so zmluvne zaručenou úsporou sú zamerané na znižovanie prevádzkových, predovšetkým energetických nákladov v existujúcich budovách. K dosiahnutiu úspor využívame opatrenia investičného a neinvestičného charakteru pokrývajúce oblasť výroby, distribúcie i konečnej spotreby energie.

ENERGETICKÝ MANAŽMENT A MONITORING

Služba energetický manažment a monitoring je zameraná na energetický monitoring existujúcich budov. Cieľom je zmapovanie budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a identifikovať slabé miesta v budove, ktoré majú vplyv na jej vysokú energetickú náročnosť. 

ENERGETICKÉ AUDITY

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie (v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie).

STAVEBNÁ FYZIKA

Stavebná fyzika predstavuje vedný odbor, v rámci ktorého ponúkame viaceré služby určené hlavne projektantom. Medzi ne radíme napríklad kalkulácie potrebné pre výpočet tepelného komfortu budovy, kalkulácie akustického komfortu a akustické merania, hodnotenie kvality stavebných konštrukcií, riešenie stavebných detailov, osvetlenie vnútorných priestorov budovy denným a umelým osvetlením, výpočet kvality vzduchu v interiéri budovy a ďalšie.

PORADENSTVO A KONZULTÁCIE

Služba energy partner je komplexnou službou zameranou na optimalizáciu návrhov a tvorbu nových budov. E-dome organizuje jednotlivé profesie, procesy a informácie vstupujúce do užívateľskej  a energetickej koncepcie budovy pre zaručený výsledok.

TERMOGRAFIA

Zariadenie na termovízne snímkovanie zabezpečuje bezkontaktné meranie teplotných parametrov budovy pomocou termovíznej kamery. Termovízia predstavuje najrýchlejší spôsob ako detekovať poruchové miesta tepelnej izolácie, okien a ostatných konštrukcií. Identifikuje netesnosti budovy a lokalizuje tepelné mosty.

Referencie

Hotel pod Lipou
Hotel pod Lipou
Hotel pod Lipou
Hotel pod Lipou

Energetický manažment, Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Aupark tower
Aupark tower
Aupark tower
Aupark tower

Expertné služby

Zobraziť projekt
Servisná Hala Danubiaservis
Servisná Hala Danubiaservis
Rodinný dom na Slavíne
Rodinný dom na Slavíne
Nemocnica s poliklinikou generála Ludvíka Svobodu Svidník
Nemocnica s poliklinikou generála Ludvíka Svobodu Svidník
Divadlo Nová scéna
Divadlo Nová scéna
Divadlo Nová scéna
Divadlo Nová scéna

Garantované energetické služby

Zobraziť projekt
Nová Kežmarská chata
Nová Kežmarská chata
Blumental offices
Blumental offices

Aktuality

Energetický audit pre Mestské lesy Revúca
Energetický audit pre Mestské lesy Revúca
Po úspešnom výberovom konaní spoločnosť e-Dome realizuje komplexný energetický audit pre MESTSKÉ LESY REVÚCA s.r.o.  Audit je zameraný na objekty...

Naša spoločnosť je členom

Ak máte záujem o naše služby a riešenia v oblastiach úspory energie a energetického managementu, neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás