Hotel pod Lipou

  • Lokalita
    Modra - Harmónia
  • Trvanie služby
    11/2017 - súčasnosť

Pre komplex Hotela pod Lipou, ktorý sa skladá z dvoch samostatných objektov, je poskytovaná podporná energetická služba v kombinácií s prevádzkovým monitoringom. Cieľom služby bolo zmapovanie budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a identifikácia slabých miest, ktoré majú vplyv na vysokú energetickú náročnosť. Výsledky mapovania boli použité na návrh optimalizačných opatrení. Služba v sebe ďalej zahŕňa monitoring vybraných energetických zariadení, predovšetkým správna funkcia tepelného hospodárstva, vzduchotechnických jednotiek, procesu chladenia, prípravy teplej úžitkovej vody pomocou slnečnej energie a správny chod inštalovaného tepelného čerpadla (zem/voda).