O nás

Spoločnosť e-Dome a.s. Poskytuje energetické a ďalšie expertné služby hlavne na Slovenskom trhu

74

realizovaných projektov

9

rokov na trhu

8320

MWh ročne ušetrenej energie

1785

TON ročne znížená produkcia skleníkových plynov

História spoločnosti

Spoločnosť e-Dome a.s. je poskytovateľom energetických služieb a ďalších expertných služieb hlavne na Slovenskom trhu. História spoločnosti sa datuje od roku 2010, kedy bola založená. Odvtedy zvládla spoločnosť množstvo projektov v oblasti stavby nových a obnovy existujúcich budov. Ako zakladajúci člen Slovenskej rady pre zelené budovy sa e-Dome angažuje aj v edukácii a presadzovaniu trendov a nových myšlienok v oblasti energetiky v budovách a trvalej udržateľnosti na Slovensku. V roku 2021 sme sa stali súčasťou novej, zelenej energetickej spoločnosti – ESCO Slovensko, spoločného podniku ČEZ ESCO a SPP.

odbornosť & skúsenoti

Veríme, že téma energií v budovách je zaujímavá pre všetkých. Preto spoločnosť úspešne vybudovala tím odborníkov v oblasti stavebnej fyziky, technologického zabezpečenia budov (vetranie, kúrenie, chladenie, atď.), meraní a regulácie, monitoringu a prevádzky technológií v budovách, čo vytvára veľkú synergiu a prináša vysokú odbornosť na trhu s energetickými službami a inými expertnými činnosťami.

Komplexné riešenia

Do návrhov riešení sa vždy snažíme zapojiť všetky oblasti alebo technologické celky, ktoré majú vplyv na celkovú spotrebu energií u zákazníka. Vždy sa pozeráme na spotrebu energií u našich zákazníkov komplexne, nevynechávame žiadnu technológiu. Sme presvedčení, že pri EPC projektoch je potrebné zameriavať sa na všetky technologické celky. Každý z nich má zvyčajne nejaký potenciál úspor, ďalšie úspory však bývajú skryté vo vyladení objektu alebo skupiny objektov ako celku, preto je takéto vyladenie a energetický manažment súčasťou všetkých našich riešení a ponúk.

Každý úspešný projekt začína dôverou. My sa ju snažíme získať dôslednosťou pri hľadaní potenciálu úspor, bezchybnou realizáciou projektov, odbornosťou a referenciami.

ochrana životného prostredia

V Európskej únii sa 40% energie spotrebuje v budovách a až 80% energie sa v bežnej domácnosti spotrebuje na ohrev vody a kúrenie. Spotreba energií v budovách neustále rastie a následná výroba energie spôsobuje zvyšovanie jej cien a znečisťovanie životného prostredia. Hoci znečisťovanie prostredia mnohých ešte bohužiaľ netrápi, ceny majú dopad na každého z nás. Môžme sa však spoľahnúť na to, že ak budova potrebuje málo na prevádzku dnes, tak jej bude potrebovať málo aj o 20 rokov a cena energie nebude až taká podstatná. Poďme sa preto spoločne pozrieť na možnosti zvyšovania energetickej efektívnosti.

esco

Sme poprednou slovenskou ESCO spoločnosťou (Energy Service COmpany – spoločnosť poskytujúca energetické služby), našimi hlavnými predmetmi podnikania je poskytovanie Garantovanej a Podpornej energetickej služby v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti.

Garantovanou energetickou službou je energetická služba poskytovaná na základe zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie. Táto služba začína spracovaním energetickej analýzy, pokračuje prípravou a realizáciou projektu, jeho prevádzkou a vyhodnocovaním výšky dosiahnutých úspor. Garancia úspory spočíva v našej zodpovednosti za dosiahnutie zazmluvnenej (garantovanej) výšky úspory. Ak ju nedosiahneme, sme povinní zaplatiť rozdiel medzi skutočnou a garantovanou úsporou.

Podpornou energetickou službou sú služby poradenstva a expertné služby, služby optimalizácie prevádzky a energetický manažment.

zakladajúci člen apes a skgbc

Patríme medzi zakladajúcich členov APES (Asociácia poskytovateľov energetických služieb, www.apes-sk.eu) a SKGBC (Slovenská rada pre zelené budovy, www.skgbc.eu).

Prostredníctvom aktívneho členstva v týchto dvoch organizáciách sa snažíme edukovať trh a pozitívne vplývať na jeho rozvoj, či už ide o trh garantovanej energetickej služby alebo udržateľnú výstavbu.