Vranovská nemocnica a.s.

 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
 • Rok vypracovania projektu
  2016
 • Investičné náklady
  636 660 Eur
 • Celková ročná úspora energie
  1 447 930 kWh na zemnom plyne a 49 464 kWh na elektrickej energii
 • Zníženie množstva emisií
  415 ton/rok
 • Dĺžka trvania zmluvy
  10 rokov

Pre areál Vranovskej nemocnice, ktorý je tvorený sústavou stavebných objektov a k tomu prislúchajúcich technických zariadení potrebných pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti, bol v roku 2016 vypracovaný projekt EPC. Opatrenia, ktoré sa zrealizovali v prvom a druhom kvartáli roku 2017 prinesú garantovanú úsporu vo výške viac ako 88 740 Eur/rok.

Zrealizované opatrenia sa týkali predovšetkým tepelného hospodárstva a modernizácie vzduchotechnických zariadení. Vybudované boli dve nové kotolne vrátane potrebného technologického vybavenia. Súčasťou opatrení bola aj inštalácia IRC systému. Systém IRC (Individual Room Control) zabezpečuje výraznú úsporu nákladov na vykurovaní vďaka individuálnej regulácie teplôt v jednotlivých priestorov.

V súčasnosti poskytujeme pre Vranovskú nemocnicu aj službu energetického manažmentu, ktorá v sebe zahŕňa okrem iného aj monitoring chodu energetických zariadení so zameraním na čo najefektívnejšiu prevádzku.