Divadlo Nová scéna

 • Lokalita
  Bratislava
 • Rok zahájenia projektu
  2015
 • Dĺžka trvania zmluvy
  11 rokov

Pre divadlo Nová scéna bol realizovaný projekt o energetickej efektívnosti na realizáciu energeticky úsporných opatrení s poskytnutím garancie dosiahnutia úspory. Zrealizované opatrenia priniesli úsporu vo výške viac ako 75 500 Eur/rok.

Realizované opatrenia boli zamerané predovšetkým na zníženie spotreby zemného plynu na vykurovanie a prípravu teplej vody rekonštrukciou tepelného hospodárstva, ktorá pozostávala vybudovaním novej, modernej kotolne s vysoko účinnými kondenzačnými kotlami. Ďalším významným úsporným opatrením na tepelnom hospodárstve je napríklad systém individuálnej regulácie na vykurovacích telesách. Systém umožňuje individuálny prístup k ovládaniu teplotných režimov v jednotlivých miestnostiach v budove podľa aktuálneho využitia z hľadiska časových aj teplotných režimov. Súčasťou tohto opatrenia je aj hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov vykurovania. Zníženie spotreby elektrickej energie na chod VZT jednotiek bolo dosiahnuté výmenou ventilátorov.

 • V súčasnosti poskytujeme pre divadlo Nová scéna aj službu energetického manažmentu, ktorá v sebe zahŕňa okrem iného aj monitoring chodu energetických zariadení so zameraním na čo najefektívnejšiu prevádzku.
 •