Central – Nákupné centrum, balík opatrení č.2

  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    9/2015-9/2016
  • Garantovaná ročná úspora
    25 600 EUR bez DPH

Jedná sa o pokračovanie úspešného prvého balíka opatrení v tomto nákupnom centre s analýzou a nastavením ďalších energetických systémov. Druhý balík sa zameral na optimalizáciu cirkulácie vykurovacej vody, prevádzkovanie garážových vzduchových clôn, reguláciu kondenzačnej teploty na centrálnom zdroji chladu a optimalizáciu celkovej prevádzky zdroja chladu. Klient po vykonaní odporúčaných opatrení dosiahol úspory Energie a nákladov v rozsahu stanovenom zmluvou a dokonca ich výrazne presiahol  (o takmer 15 000 EUR bez DPH).