Keď sa úspory naozaj oplatia

Keď sa úspory naozaj oplatia

Energetický monitoring a manažment umožňuje aktívne riadiť spotrebu s cieľom minimalizovať budúce náklady na energie. Pri realizácii opatrení pomôže garantovaná energetická služba.

Našu dobu definuje neustála snaha o zvyšovanie efektivity. Hľadáme spôsoby, zefektívňujeme technické riešenia, automatizujeme procesy a to všetko pre dosiahnutie čo najvyššieho výkonu.

Strategickú rovnicu nášho napredovania však okrem vyššieho výkonu dopĺňa aj potreba čo najmenšieho objemu zdrojov a najekologickejších riešení. Budeme niekedy schopní dosiahnuť ideálny stav? Nájdeme ekologicko-ekonomickú harmóniu?

V oblasti úspor energií a celkovo energetickej efektívnosti Vás k tomuto želanému stavu priblíži spoločnosť e-Dome, poskytovateľ energetických a expertných služieb v oblasti úspor energie.

e-Dome realizoval už desiatky projektov

Portfólio služieb spoločnosti zastrešuje komplexné energetické riešenia pre zdravotnícke, administratívne, obchodné či obytné objekty, ako aj pre priemyselné a výrobné areály.

Ponuka služieb e-Dome zahŕňa energetický audit, poradenstvo, a to aj v oblasti možností čerpania eurofondov, potrebných povolení, realizáciu projektu, výrobu a dodávku tepla, energetický manažment a monitoring, ako aj následnú prevádzku, údržbu a servis diela.

Spoločnosť e-Ddome nie je nováčik vo svojom segmente. Počas svojej histórie realizovala desiatky projektov. Ako člen skupiny ESCO Slovensko má spoločnosť silné zázemie v energetickom sektore a je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001 a Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.

Ponúkajú poradenstvo aj garantované energetické služby

Svoje služby ponúka e-Dome v troch produktových líniách. Okrem Energetického poradenstva, ktoré zahŕňa merania rôznych parametrov, analýzu stavu a návrh úsporných riešení, ponúka spoločnosť Energetický monitoring a manažment, ktorý okrem správy zverených systémov pomáha e-Dome aktívne riadiť spotrebu s cieľom minimalizácie budúcich nákladov.

Významným  produktom s rýchle rastúcim záujmom v radoch samosprávy, ale aj podnikateľov, je Garantovaná energetická služba (GES). Optimalizované riešenia na základe individuálnych potrieb klienta pomáhajú znížiť náklady na energie a údržbu modernizáciou systému energetického hospodárenia objektov.

Samotná investícia do modernizácie sa spláca výhradne z dosiahnutých úspor a poskytovateľ GES služby garantuje stanovenú energetickú úsporu.

Hartmann: Pomôžeme aj pri financovaní 

Zrealizované projekty e-Dome zastrešujú modernizáciu a obnovu rôznorodých objektov a budov zo súkromného, ako aj z verejného sektora. Nechýbajú medzi nimi aj budovy nemocníc, ktoré sú energeticky najnáročnejšie a ich obnova a energetický manažment vyžadujú osobitný odborný prístup.

Najväčšou a často neprekonateľnou bariérou v projektoch modernizácie energetického systému najmä starších objektov a areálov býva vysoká počiatočná investícia. Spoločnosť e-Dome ponúka naozaj komplexné riešenia, ktoré zastrešujú aj finančnú oblasť investície.

„Naším cieľom je energeticky efektívne a ekologické Slovensko. Klientom ponúkame komplexné riešenia pre zefektívnenie ich energetického hospodárstva,“ zhrnula Naďa Hartmann, generálna riaditeľka ESCO Slovensko.

„Spoločnosť e-Dome je súčasťou silnej energetickej skupiny, ktorá ponúka vedomosti a skúsenosti zo všetkých oblastí potrebných k návrhu, realizácii a správe našich moderných energetických riešení. Zároveň vieme pomôcť aj pri financovaní realizovaných projektov,“ doplnila N. Hartmann.

ZDROJ: energie-portal.sk | foto - archív e-Dome: Inštalácia novej teplovodnej kotolne pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Nových Zámkoch

 

Ďalšie aktuality