Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike

 • Lokalita
  49 čiastkových energetických auditov po celej Slovenskej republike
 • Rok vypracovania projektu
  2019
 • Investičné náklady
  4 596 839 EUR bez DPH
 • Celková ročná úspora energie
  5 467 641 kWh/rok na zemnom plyne a teple; 332 405 kWh/rok na elektrickej energii
 • Zníženie množstva emisií
  1 258 ton

V priebehu roku 2019 naša spoločnosť zrealizovala rozsiahly energetický audit všetkých objektov patriacich pod Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike. Objekty spoločnosti JMF sú rozmiestnené po celej Slovenskej republike. Jednalo sa najmä o administratívne budovy a hotely, nakoľko do majetku JMF patrí aj sieť hotelov SOREA. Spracovaných bolo celkovo 49 čiastkových auditov s podlahovou plochou presahujúcou viac ako 100 000 m2. Auditovaný bol aj celý areál rehabilitačného centra ADELI Medical Center v Piešťanoch a všetky dopravné prostriedky vozového parku JMF.

Energetický audit bol dôkladne a detailne spracovaný podľa požiadaviek objednávateľa, aby slúžil ako základný dokument pre rozhodovanie o budúcich investíciách do znižovania energetickej náročnosti. Pri návrhu jednotlivých opatrení bolo uvažované aj s možnosťou realizácie projektov formou EPC (Energy Performance Contracting) pre tri objekty hotelov vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Okrem investičných opatrení sme navrhli aj zavedenie podrobnejšieho energetického manažmentu.

 

test ob. 1

test ob. 2

Logo ADELI