e-Dome ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní

e-Dome ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní

O kvalitných službách spoločnosti e-Dome a.s. ako dodávateľa verejných zákaziek svedčí aj získané hodnotenie „Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní za rok 2021“, v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávateľa.

   certifikát (PDF)

Ďalšie aktuality