Servisná Hala Danubiaservis

  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    11/2012-12/2013

V rámci expertných služieb bola vykonaná analýza existujúceho stavu budovy z pohľadu TZB a stavebných konštrukcií, optimalizácia stavebných konštrukcií a stavebná optimalizácia,    technologická optimalizácia TZB systémov, ekonomická optimalizácia spojená s prípravou procesov pri implementácií opatrení. Súčasťou bol taktiež systémový dohľad pri implementácii opatrení a dlhodobý monitoring vnútorného prostredia budovy.