Aupark Žilina

  • Lokalita
    Žilina
  • Trvanie služby
    6/2018 – súčasnosť
  • Garantovaná ročná úspora
    12 000 EUR bez DPH

Pre obchodný dom Aupark v Žiline, je poskytovaná podporná energetická služba v kombinácii s prevádzkovým monitoringom. Cieľom služby je zmapovanie budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a identifikácia potenciálu úspor. Na základe zistených skutočností o monitorovaných veličinách sme konštatovali, že v daných priestoroch sa nachádza potenciál na úsporu. V nadväznosti na tieto výsledky sme realizovali úsporné opatrenia vo forme energetickej služby s garantovanou výškou úspory. Služba v sebe aj naďalej zahŕňa energetický manažment vybraných energetických zariadení (predovšetkým správna funkcia vzduchotechnických jednotiek) ako aj monitoring a dispečing porúch.