ŠKODA Autosalón, Bratislava

ŠKODA Autosalón, Bratislava
  • Lokalita
    Bratislava
  • Rok vypracovania projektu
    2015 - 2016

Pre objekt autosalónu Škoda na Rožňavskej ulici v Bratislave boli po aplikácií navrhovaných riešení v rámci expertných služieb poskytnuté aj služby energetického manažmentu. Monitorované boli potrebné technologické zariadenia, na základe ktorých bola vypracovaná analýza riadenia osvetlenia priestorov, analýza chladenia a riadenia vetrania priestoru showroomu a analýza riadenia tienenia v kanceláriách. Výsledkom analýz boli úpravy systému MaR, úpravy v nastavení chladiacich jednotiek a časových plánov vzduchotechnických zariadení či odstránenie nedostatkov v riadení tienenia.