Csákyho palác

  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    11/2017 - súčasnosť

Pre mestský palác a národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky v historickej časti Bratislavy je vykonávaná služba monitoringu a koordinácie prevádzky energetických zariadení. Výsledkom služby bola identifikácia technických nedostatkov s vysokou energetickou náročnosťou. Navrhnuté boli opatrenia, ktoré sa týkali predovšetkým rekonštrukcie tepelného hospodárstva v kombinácií s využitím systému IRC – Individual Room Control. Takéto opatrenia zabezpečujú požadovanú tepelnú pohodu pre všetky typy využívaných priestorov bez nadmernej spotreby energie na vykurovanie.