Nemocnica novej generácie Michalovce

  • Lokalita
    Michalovce
  • Trvanie služby
    06/2016

Na základe dlhoročnej a viacnásobnej spolupráce s firmou REHAU s.r.o. sme boli oslovení aj na výpočet tepelnej záťaže pomocou termodynamickej simulácie a  výpočet teplotnej štatistiky priebehu operatívnych teplôt so zohľadnením parametrov chladiaceho/klimatizačného systému a systému mechanického vetrania poskytnutého objednávateľom posudku. Naša spolupráca spočívala vo výpočtoch tepelných záťaží vybraných miestností pomocou termodynamickej simulácie so zohľadnením klimatických údajov s hodinovým časovým krokom pre lokalitu Košice. Po konzultácii s projektantom boli vybrané 2 reprezentatívne miestnosti. Výsledky tepelných záťaží rátaných termodynamickou simuláciou sa stali podkladom pre správny návrh zabezpečenia tepelného komfortu v Nemocnici novej generácie Michalovce.