Bytové domy Budatínska

Bytové domy Budatínska
  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    2017

Pre Spoločenstvo vlastníkov bytových domov Budatínska 71,73 v zastúpení správcovskej spoločnosti REESMA, s.r.o. bol v bytových domoch vypracovaný posudok vykurovacieho systému zo zameraním na zistenie možných príčin nedokurovania stúpačky. Jednalo sa o 9-podlažný panelový bytový dom s vlastnou plynovou kotolňou.

Služba spočívala z obhliadky zariadení, osadenia kontrolných snímačov teplôt na rozvodoch vykurovania a následne kontinuálneho merania počas dvoch týždňov. Na základe vyhodnotenia dát zo snímačov teploty boli zistené nedostatky vo vykurovacom systéme následne boli navrhnuté dva typy opatrení (realizovateľné bez veľkého rizika počas vykurovacej sezóny a komplexné opatrenia odporúčané realizovať až mimo vykurovacej sezóny).