Bytový dom Koliba

Bytový dom Koliba
  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    2014

Pre majiteľku jedného z bytov v luxusnej novostavbe bytového domu sme vykonali meranie vzduchotesnosti tzv. blower door test. Meranie sa vykonali v obytných miestnostiach trojizbového bytu, ktorý sa nachádza v obytnom bloku kolaudovanom v máji 2011. Bytový komplex sa nachádza na juhovýchodnom okraji lokality bratislavskej Koliby.

Majiteľka sa neustále sťažovala na tepelný diskomfort počas vykurovacieho obdobia. Vykurovací systém nebol schopný miestnosti vykúriť na požadovanú teplotu hlavne počas veterných dní. Predpokladali sme nedostatočnú vzduchotesnosť obvodového plášťa bytu. Na zistenie miery infiltrácie vonkajšieho vzduchu do budovy bola použitá metodika normy STN EN 13 829 s použitím prístroja na meranie prievzdušnosti, tzv. blower door test. Výsledkom merania bola presná lokalizácia netesností v obalovom plášti bytu a návrh opatrení na ich odstránenie.