Bytový dom SEKO komplex

Bytový dom SEKO komplex
  • Lokalita
    Trenčín
  • Trvanie služby
    05/2017

V rámci spolupráce s firmou REHAU s.r.o. sme sa podieľali pri návrhu bytového domu SEKO komplex v Trenčíne.  Naša spolupráca spočívala vo výpočte tepelných záťaží vybranej typickej miestnosti pomocou termodynamickej simulácie so zohľadnením klimatických údajov s hodinovým časovým krokom. Výsledky tepelných záťaží rátaných termodynamickou simuláciou boli podkladom pre správny návrh zabezpečenia tepelného komfortu.