BYT Kozmonautická, Ružinov

BYT Kozmonautická, Ružinov
  • Lokalita
    Bratislava
  • Rok vypracovania projektu
    2016

Predmetom tohto odborného posudku bola analýza príčin tvorby plesní v jednom z bytov bytového domu v Ružinove. V rámci zadania sme sa zamerali na určenie a hodnotenie fyzikálnych veličín, ktoré charakterizujú tepelno-vlhkostný stav prostredia. Okrem merania veličín v posudzovanom byte prebehlo pre potreby porovnania aj meranie fyzikálnych veličín v stanovenom referenčnom byte. Výsledkom posudku bolo zistenie o poruche hydroizolačnej vrstvy strechy a pretekanie cez detail atiky strechy.