Účasť na konferencii Energetický manažment 2020

Účasť na konferencii Energetický manažment 2020

V nádhernom prostredí Vysokých Tatier sa naša spoločnosť ako generálny partner podujatia zúčastnila šiesteho ročníka konferencie Energetický manažment, ktorý každoročne organizuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia SSTP, odborná skupina SK AEE - Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM - Asociácia energetických manažérov.

Tento ročník konferencie sa sústredil najmä na prínosy energetického manažmentu k úsporám energie. V celkovo 6 sekciách sme si vypočuli príspevky týkajúce sa stratégie a legislatívy v energetickom manažmente, optimalizácie spotreby energie realizáciou efektívnych projektov, energetického manažmentu v priemysle, kvality projektov energetických služieb, smart riešení, podporných mechanizmov a financovania projektov.

Svojim príspevkom túto konferenciu obohatil aj náš technický riaditeľ, pán Peter Bohuš, ktorý sa zameral na význam energetického manažmentu v garantovanej energetickej službe.

Program konferencie.

 

logo SSTP

logo SK AEE

logo ASENEM

Ďalšie aktuality