Účasť na konferencii BUDOVY A0 – Naspäť do mesta

Účasť na konferencii BUDOVY A0 – Naspäť do mesta

Logo A0

V priestoroch piešťanskej elektrárne sme sa zúčastnili III. ročníka konferencie A0, ktorá je určená predovšetkým pre architektov a všetkých tých, ktorým záleží na zlepšovaní energetickej efektívnosti našich budov, miest a celkovej infraštruktúry. Formou diskusie sme si vypočuli možné riešenia v architektúre a mestskom plánovaní s ohľadom na energetickú efektívnosť a ďalšie aspekty udržateľnosti. Slovenskí ale aj zahraniční hostia nám predstavili témy ako sa mestá plánujú vysporiadať so zmenou klímy, ako sa rozvíja územný plán, aké sú možnosti alternatívnej formy bývania a aké sú inovatívne obnovy bytových domov. Zástupcovia developmentu predniesli ich podiel na zmierňovaní dopadov klímy a predstavili aj možnosti riešenia vzhľadom na súčasnú legislatívu.

Zdroj a video z konferencie:

Blok 1 - Rola mesta dnes a zajtra

Blok 2 - Development v meste/obmedzenia eko-developmentu

Blok 3 - Prekáračky

Logo IEPD

Ďalšie aktuality