e-Dome sa stáva súčasťou spoločného podniku ČEZ ESCO a SPP

e-Dome sa stáva súčasťou spoločného podniku ČEZ ESCO a SPP

Slovenský plynárenský priemysel a  ČEZ ESCO spoločne položili základy novej, zelenej energetickej spoločnosti – ESCO Slovensko (Energy Service Company). Tá má za cieľ výrazne pomôcť Slovensku s plnením klimatických záväzkov a podporiť ochranu životného prostredia, prostredníctvom zvyšovania energetickej efektívnosti budov a realizácie kompletných moderných energetických riešení (EPC projekty, TZB, prevádzka a servis energetických zariadení na výrobu a dodávku tepla atď.).

SPP týmto krokom posilňuje svoju pozíciu lídra na slovenskom energetickom trhu a stáva sa aktívnou súčasťou pozitívnych zmien spojených so zelenou transformáciou slovenskej energetiky. Vznik spoločnosti ESCO Slovensko rovnako vytvára pre existujúcich, aj potenciálnych zákazníkov SPP silnú pridanú hodnotu v podobe ďalšieho zásadného rozšírenia existujúcej ponuky zelených produktov a služieb spoločnosti.

ČEZ pôsobí v sektore moderných energetických služieb ESCO v Českej republike, ďalej  v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Rumunsku a v Taliansku.  Do spoločného podniku vkladá dcérske spoločnosti AZ Klima SK, ESCO Distribučné sústavy, ESCO Servis, e-Dome, KLF Distribúcia a Spravbytkomfort.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším dodávateľom energií na Slovensku, ktorému dôveruje 1,3 milióna zákazníkov. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP vykonáva aj činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Ďalšie aktuality