Účasť na konferencii regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien

Účasť na konferencii regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien

Spoločnosť e-Dome prispela svojim pohľadom technického riaditeľa Ing. Petra Bohuša v rámci panelovej diskusie s témou Životný štýl a spotreba energie na konferencii Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien. Konferencia bola jedným z 27 podujatí v EÚ, ktoré vybralo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie v rámci pilotného projektu Science meets Parliaments, Science meets Regions. Účastníci konferencie získali príležitosť stretnúť sa s odborníkmi, oboznámiť sa s riešeniami, ale aj možnými nástrojmi, ktoré pomôžu pri realizácii lokálnych riešení v oblasti energetiky a klimatických zmien. Podujatie poukázalo aj na prekážky, s ktorými bojujú samosprávy pri implementácii integračných stratégií v oblasti zmeny podnebia. Starostovia, primátori a ďalší predstavitelia štátnej správy mohli predložiť svoje nápady a viac sa dozvedieť o tom, z akých zdrojov možno zafinancovať svoje projekty orientované na minimalizáciu zmien klímy a zmierňovanie jej vplyvov na spoločnosť. „Úlohou tejto konferencie nie je predpovedať budúcnosť, ale priblížiť sa k budúcnosti pomocou správnych nástrojov a správnych informácií,“ uviedol Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja .

Zdroj a video z konferencie: https://web.vucke.sk/sk/novinky/konferencia-jrc-priblizila-ako-mozu-mesta-obce-lepsie-reagovat-klimaticke-zmeny.html

BROŽÚRA

PROGRAM

Ďalšie aktuality