Hlavná cena EFEKTIA 2019 pre Nemocnicu Vranov nad Topľou

Hlavná cena EFEKTIA 2019 pre Nemocnicu Vranov nad Topľou

Tohtoročnú hlavnú cenu EFEKTIA 2019 získal projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti Nemocnice Vranov nad Topľou, realizovaný spoločnosťou e-Dome, a.s. Gratulujeme spoločnosti Svet zdravia, a.s., ktorá je prevádzkovateľom nemocnice, a ďakujeme za možnosť realizácie tohto úspešného projektu. Obzvlášť nás teší, že aj v náročnom prostredí slovenského zdravotníctva je možné realizovať investične náročné projekty obnovy technických zariadení formou Garantovanej energetickej služby, kedy nie je zo strany prevádzkovateľa potrebná žiadna investícia a celý projekt je financovaný z dosiahnutých úspor.

Vďaka vyššej efektívnosti budovy nemocnica ročne ušetrí viac ako 88 000 Eur na energiách a zníži objem skleníkových plynov na úrovni 400 ton ročne. Zrekonštruované bolo tepelné hospodárstvo a modernizované vzduchotechnické zariadenia. Zavedený bol tiež systém energetického manažmentu a monitoringu prevádzky technologických zariadení. Celý projekt splnil podmienky realizácie metódou GES bez potreby investície zo strany nemocnice.

Ďalšie aktuality