Štúdia pre Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky

Štúdia pre Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky

Pre Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, vypracovávame štúdiu realizovateľnosti úprav prúdenia vzduchu v priestoroch ATCC (Centrum riadenia letovej prevádzky). Výsledkom štúdie budú návrhy zmien distribúcie vzduchu, možnosti doplnenia filtrácie a úpravy vzduchu tak, aby sa zlepšili mikroklimatické podmienky pre jednotlivé pracoviská. Súčasťou štúdie budú počítačové dynamické simulácie pre vybrané pracovné miesta a rôzne požadované teploty. V rámci štúdie sa momentálne zaoberáme rôznymi meraniami vnútorného prostredia existujúceho stavu.

 

Ďalšie aktuality