Energetický manažment pre Hotel pod Lipou

Energetický manažment pre Hotel pod Lipou

V roku 2018 spoločnosť e-Dome vykonávala pre klienta Hotel pod Lipou v Modre-Harmónia prvú etapu činností súvisiacich s optimalizáciou spotrieb energie na vybraných zariadeniach. Po odborných konzultáciách a návrhoch technických riešení počas rozširovania kapacity rezortu hotela, spoločnosť e-Dome začína druhú etapu spolupráce s rezortom. Ten už onedlho otvorí ďalší prevádzkový blok, v ktorom sa okrem ubytovacích kapacít  nachádza kongresová sála a  wellness.

Podpísaný kontrakt na zabezpečenie služieb Energetického a prevádzkového manažmentu v oblasti vykurovania, chladenia a vetrania, zahŕňa monitorovanie a riadenie technológií dispečingom našej spoločnosti v režime 24 hodín denne, 365 dní v roku s následným vyhodnocovaním efektívnosti využívania energií a kontinuálnom navrhovaní opatrení na úspory pri dodržaní požiadaviek na komfort hostí 4-hviezdičkového rezortu.

Vykurovanie nového rezortu a z väčšej časti aj chladenie je zabezpečené systémom tepelných čerpadiel v prevedení voda-voda z 32 hĺbkových vrtov. Maximálny tepelný príkon pre objekty je 330 kW (z toho 30 kW pre wellness). Príkon chladu pre vzduchotechnické jednotky a lokálne dochladenie predstavuje celkovo 160 kW.

Objekty rezortu slúžia na krátkodobé ubytovanie predovšetkým turistom s ponukou ďalších doplnkových služieb ako sú stravovacie služby, banketové a konferenčné priestory, možnosti služobných pobytov či rekreačno-športové možnosti na aktívne trávenie voľného času. Celková ubytovacia  kapacita hotela je 162 lôžok.

 

 

Ďalšie aktuality