Uspeli sme vo výberovom konaní na GES projekt pre Svet zdravia

Uspeli sme vo výberovom konaní na GES projekt pre Svet zdravia

Spoločnosť Svet zdravia, ako najvýznamnejší súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na Slovensku, vyhlásila v lete minulého roka výberové konanie na zníženie energetickej náročnosti metódou garantovanej energetickej služby pre tri nemocnice zo svojej siete.

Spoločnosť e-Dome predložila návrh realizácie na celý rozsah a ponúknuté riešenia vyhodnotila spoločnosť Svet Zdravia ako najlepšie v dvoch nemocniciach. Svet Zdravia je náročný klient, preto si tento úspech vo výberovom konaní veľmi ceníme. Zároveň je to však pre nás veľký záväzok v náročnom prostredí zdravotníctva, ktoré sa dlhodobo stretáva s nedostatkom financií a zlým technickým stavom nemocníc. Garantovaná energetická služba je Svetom Zdravia chápaná ako prostriedok, ktorý umožňuje zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukciu technologických zariadení bez potreby priamej investície zo strany prevádzkovateľa nemocnice.

Ďalšie aktuality