Konferencia Energetický manažment 2019

Konferencia Energetický manažment 2019

V termíne 11. a 12. marca organizuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia konferenciu Energetický manažment 2019 a spoločnosť e-Dome je hlavným partnerom podujatia. Hlavnou témou sú inteligentné riešenia na efektívne hospodárenie s energiami. Energetický manažment je jednou z hlavných oblastí našej činnosti. Pridanou hodnotou je aj rozsah poskytovania komplexného riešenia prevádzkového monitoringu a riešenia havarijných stavov na energetických zariadeniach klientov.

Naše skúsenosti z trhu na konferencií predstaví technický riaditeľ našej spoločnosti, pán Peter Bohuš, v príspevku s názvom Softvérové nástroje a energetický manažment v praxi. 

Ďalšie aktuality