Najväčší projekt energetických úspor na Slovensku bude nemocnici v Nových Zámkoch šetriť 780 000 eur ročne

Najväčší projekt energetických úspor na Slovensku bude nemocnici v Nových Zámkoch šetriť 780 000 eur ročne

ESCO Slovensko, a.s.e-Dome a.s.Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky dokončila modernizáciu svojej prevádzky. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu osvetlenia vo vybraných budovách, novú kotolňu, práčovňu a rekonštrukciu vzduchotechniky. Nemocnica vďaka zmenám v energetickom hospodárení ušetrí na prevádzkových nákladoch ročne až 780-tisíc eur, rozsahom tak ide o najväčší projekt svojho druhu na Slovensku. Náklady na vykurovanie, elektrinu a vodu nemocnici klesnú celkovo o viac ako   35 percent. Významný je aj pozitívny vplyv na životné prostredie, emisie CO2 sa ročne znížia o 2 000 ton. Návrh a realizáciu projektu zaisťovala spoločnosť e-Dome, poskytovateľ energetických služieb, patriaca do skupiny ESCO Slovensko, spoločného podniku ČEZ ESCO a SPP.

Celý projekt je riešený formou EPC, teda energetických úspor so zárukou. To znamená, že dodávateľ e-Dome za dosiahnutie úspor ručí a zároveň sú investičné opatrenia splácané priamo z peňazí usporených za energie. Nemocnica touto modernizáciou ušetrí ročne viac než  8 152 MWh zemného plynu, 1 177 MWh elektriny a 40 535 m3 vody, čo je objem, ktorý by naplnil viac ako 16 olympijských bazénov.

Projekt nezbrzdila ani pandémia COVID-19 a prebehol aj za týchto mimoriadne náročných podmienok podľa harmonogramu.

„Je to dlho očakávaná zmena, ktorá bola však nevyhnutná na to, aby sme našu nemocnicu mohli efektívne prevádzkovať ďalšie desiatky rokov a poskytovať liečbu na špičkovej úrovni. Ako správneho hospodára ma teší, že sa nám podarilo nájsť také riešenie modernizácie, ktoré nezaťaží rozpočet nemocnice, pretože náklady na modernizáciu sú hradené z garantovaných dosiahnutých úspor. Ušetrené náklady môžeme využiť na ďalšie zlepšenie starostlivosti o našich pacientov, zaobstaranie nového prístrojového vybavenia a celkové skvalitnenie fungovania nemocnice,“ hovorí vedúci Prevádzkovo-technického odboru FNsP Nové Zámky Ing. Patrik Svorad. 

Fakultná nemocnica Nové Zámky je najväčším spádovým zdravotníckym zariadením pre juhozápadné Slovensko. V minulom roku disponovala takmer 700 lôžkami, osemnástimi lôžkovými oddeleniami a 60 všeobecnými a špecializovanými ambulanciami. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť už takmer 40 rokov.

„Rovnako ako lekár pristupuje individuálne ku každému pacientovi, pristupujeme aj my ku každému nášmu projektu. A snažíme sa, podobne ako lekári, nájsť a liečiť príčiny ‚choroby‘.

Navrhujeme komplexné riešenia, ktoré zohľadňujú všetky oblasti, kde je možné ušetriť prevádzkové energie, od efektívneho systému vykurovania cez osvetlenie až po také detaily, ako napríklad úsporné sprchy,“ hovorí generálna riaditeľka ESCO Slovensko Naďa Hartmann.Verím, že tento projekt bude dobrým príkladom aj pre ďalšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku, ktoré hľadajú cestu, ako efektívne znížiť svoje prevádzkové náklady,“ dodáva Hartmann.

Spoločnosť e-Dome, patriaca do spoločného podniku ESCO Slovensko už realizovala celý rad podobných projektov energetických úspor v nemocniciach. Na Slovensku ide napríklad o nemocnice v Rimavskej Sobote a Humennom. Projekt v Nemocnici Vranov nad Topľou bol vyhlásený za najlepší slovenský energetický projekt roku v súťaži EFEKTIA 2019.

Modernizácia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky stála 5,8 milióna eur a návratnosť investície je 7,5 roka. Na teple ušetrí nemocnica ročne vyše 470-tisíc eur, a to vďaka novým kotolniam, rekonštrukcii vzduchotechniky a výmene ventilov na 700 vykurovacích telesách. Zavedenie efektívnejšieho vodného hospodárenia prinesie úspory vo výške 235-tisíc eur hlavne na spotrebe vody a elektrickej energie, išlo konkrétne o rekonštrukciu práčovne (vrátane náhrady starých práčok, sušičiek a žehliacich strojov), výmeny čerpadiel a inštalácie šetričov vody v sprchách. Obmena zastaraných svetelných zdrojov v počte viac ako 2 000 kusov moderných LED svietidiel usporí takmer 32-tisíc eur. Modernizácia tiež zahŕňala výmenu piatich trafostaníc a presun strojovne chladenia bližšie k spotrebičom.

„Projekt bol veľmi náročný, zahŕňal výstavbu dvoch kotolní, z toho jednej kombinovanej para a teplá voda, ďalej výmenu osvetlenia vo väčšine nemocničných budov, modernizáciu vybavenia práčovne, obmenu transformátora, kompresorov na stlačený vzduch a rekonštrukciu vzduchotechniky. Samotnú realizáciu sme robili za plnej prevádzky. Našou snahou bolo neobmedzovať poskytované služby pre pacientov. Mimoriadne náročné bolo všetko urobiť počas pandémie COVID-19 práve v nemocničnom zariadení, čo sa podarilo vďaka veľkej profesionalite všetkých zúčastnených,“ spresňuje detaily zákazky generálny riaditeľ spoločnosti e-Dome Tomáš Ševčík.

O e-Dome:

Spoločnosť e-Dome a. s. je poskytovateľom energetických služieb a ďalších expertných služieb hlavne na slovenskom trhu. Bola založená v roku 2010 a odvtedy sa podieľala na realizácii 72 projektov zameraných na úsporné opatrenia v oblasti výstavby nových a obnovy existujúcich budov. Ako zakladajúci člen Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) sa e-Dome angažuje aj v edukácii a presadzovaní trendov a nových myšlienok v oblasti energetiky v budovách. Spoločnosť e-Dome patrí takisto medzi zakladajúcich členov Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) a patrí do skupiny ESCO Slovensko. Viac na www.e-dome.sk.

O ESCO Slovensko:

ESCO Slovensko, a. s. (Energy Service Company), je spoločný podnik spoločností ČEZ ESCO a SPP, ktorý komplexne pokrýva energetické potreby firiem, obcí a inštitúcií všetkých veľkostí. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zaisťuje výrobu a dodávku tepla, energetické audity a  poradenstvo, výstavbu elektrických zariadení, kogeneračných jednotiek a strešných fotovoltaických elektrární. Pre celý rad zákazníkov aj ich energetické zariadenia prevádzkuje a poskytuje služby týkajúce sa údržby a servisu. Do skupiny patria spoločnosti AZ KLIMA SK, ESCO Distribučné sústavy, ESCO Servis, e-Dome, KLF-Distribúcia a SPRAVBYTKOMFORT. Viac na www.escoslovensko.sk

Ďalšie aktuality