Slovak Investment Holding uzavrel investíciu do firmy eDome, financie pôjdu do energetickej efektívnosti verejných budov

Slovak Investment Holding uzavrel investíciu do firmy eDome, financie pôjdu do energetickej efektívnosti verejných budov

Slovak Investment Holding (SIH) uzavrel investíciu do spoločnosti e-Dome a.s. vo forme úverovej zmluvy. Ako informuje holding, úver poskytol za účelom rozvoja trhu s energetickými službami, pričom prioritne sa má pomoc týkať obnovy verejných budov.

Firma e-Dome a.s. je poskytovateľom energetických služieb a ďalších expertných služieb hlavne na Slovenskom trhu. Ako zakladajúci člen Slovenskej rady pre zelené budovy sa angažuje aj v edukácii a presadzovaní trendov a nových myšlienok v oblasti energetiky v budovách a trvalej udržateľnosti na Slovensku.

SIH považuje rozvoj trhu s energetickými službami za jednu z kľúčových oblastí potrebnú na dosiahnutie klimatických cieľov v rámci Slovenska. Zároveň pripomína, že rozvoj energetických služieb vo verejnom sektore naráža na doterajšie spôsoby financovania, ktorými sú skoro výlučne granty s intenzitou nenávratnej časti na úrovni 95 %.

Takéto financovanie však podľa neho nemotivuje k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov a zároveň obmedzuje množstvo budov, ktoré dokážeme obnoviť z verejných zdrojov.


Slovak Investment Holding je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov.

Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

Zdroj: SITA

Ďalšie aktuality