Vstup strategického partnera do spoločnosti e-Dome a.s.

Vstup strategického partnera do spoločnosti e-Dome a.s.

Dňa 13.5.2019 došlo k zmene vlastníckych vzťahov v spoločnosti e-Dome a.s.

Novým väčšinovým vlastníkom e-Dome a.s., je spoločnosť ČEZ ESCO z českej Skupiny ČEZ. Stávame sa tak súčasťou silnej, stabilnej energetickej spoločnosti, ktorá je regionálnou jednotkou na trhu v oblasti poskytovania komplexných energetických služieb pre firmy, obce a verejné inštitúcie.

Fakturačné údaje spoločnosti e-Dome, rovnako ako bankové spojenie, kontaktné telefóny a e-maily zostávajú v platnosti.

Štruktúra našej spoločnosti ani jej podnikateľské aktivity sa zmenou vlastníka nemení. ČEZ ESCO má prioritný záujem na pokračovaní vo všetkých obchodných aktivitách s cieľom nadviazať na vzťahy s existujúcimi obchodnými partnermi.

Ďalšie aktuality