Energetický audit pre Jednotný majetkový fond

Energetický audit pre Jednotný majetkový fond

V roku 2019 zrealizujeme energetický audit pre všetky objekty patriace Jednotnému majetkovému fondu odborových organizácií v Slovenskej republike. Celkovo ide o viac ako 50 objektov s celkovou podlahovou plochou presahujúcou 100 000 m2, pričom do majetku Jednotného majetkového fondu patrí aj sieť hotelov SOREA.

Záujmom Jednotného majetkového fondu je mať dôkladne a do detailu pripravený energetický audit, ktorý bude základným dokumentom pre rozhodovanie o budúcich investíciách do znižovania energetickej náročnosti. Toto bol hlavný dôvod spolupráce na tomto náročnom projekte práve so spoločnosťou e-Dome.

Ďalšie aktuality