e-dome je hlavným partnerom Galavečera Efektia 2018

e-dome je hlavným partnerom Galavečera Efektia 2018

Spoločnosť e-Dome bola hlavným partnerom Galavečera Efektia 2018, na ktorom boli ocenené najlepšie projekty energetickej efektívnosti vo verejnom aj súkromnom sektore za rok 2018.

Hlavnú cenu získala spoločnosť Svet zdravia za projekt Garantovanej energetickej služby v nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. Víťazovi gratulujeme a teší nás, že sme k získaniu hlavnej ceny mohli prispieť aj ako člen konzorcia, ktoré víťazný projekt zrealizovalo.

Ďalšie aktuality