Konferencia Energetický manažment 2017

Konferencia Energetický manažment 2017

Spoločnosť e-Dome a.s. sa zúčastnila konferencie Energetický manažment 2017. Tretí ročník konferencie s podtextom Financovanie energetickej efektívnosti ako dôležitá súčasť poskytovaných služieb sa uskutočnila v dňoch 20. - 21.4.2017 v Tatranskej Lomnici. Konferencia obsahovala 5 sekcií, zameraných na legislatívne prostredie energetického manažmentu, finančné možnosti pri realizácii projektov energetickej efektívnosti, praktické príklady realizácie a financovania projektov garantovaných energetických služieb a skúsenosti z riešenia a manažmentu úspešných projektov.

 V rámci piatej sekcie s názvom Možnosti úspor efektívnym manažovaním energetických tokov - praktické príklady vystúpil technický riaditeľ e-Dome a.s. Peter Bohuš s príspevkom Garantovaná energetická služba vs. Európske fondy. Príspevok sa zameriaval na praktický pohľad realizácie obnovy verejných budov. Je nevyhnutné poznať možnosti, ktoré nám ponúkajú štrukturálne fondy, avšak je potrebné tiež vedieť o rizikách s nimi spojenými. Na druhej strane sú aj iné možnosti ako sú EU fondy a to napr. garantované energetické služby (EPC). Záverom príspevok pomenovával možnosti ako riešiť obnovu verejných budov z pohľadu ich financovania.

Ak máte otázky ohľadne energetických služieb, tak nás neváhajte kontaktovať. Radi s Vami preberieme tému energetických služieb s garanciou úspory energie aj osobne.

Príspevok - prezentácia (PDF)

Ďalšie aktuality