GES a dotácie z eurofondov – vhodné partnerstvo

GES a dotácie z eurofondov – vhodné partnerstvo

Sme svedkami nebývalého nárastu záujmu o znižovanie energetickej náročnosti budov. Vlastníci a prevádzkovatelia budov sa začínajú v čoraz väčšej miere zaoberať znižovaním ich energetickej náročnosti a najmä financovaním energetickej obnovy. Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že k dispozícii sú tieto zdroje financovania:

  • Vlastné zdroje vlastníka budovy
  • Cudzie zdroje (návratné)
  • Dotácie (nenávratné zdroje)

Vlastné zdroje predstavujú dnes menej preferovanú alternatívu a preto sa ďalej sa budeme venovať cudzím zdrojom a dotáciám. Pokiaľ ide o financovanie z cudzích zdrojov, štandardnou cestou je získanie bankového úveru. Menej štandardnou, ale zato veľmi nádejnou formou financovania energetickej obnovy budovy je financovanie, sprostredkované špecializovanou spoločnosťou, ktorá okrem poskytnutia financovania, zabezpečí aj kompletnú realizáciu obnovy na kľúč, a to najdôležitejšie - garantuje, že všetky náklady spojené s rekonštrukciou (vrátane splácania úveru a úroku) bude mať zákazník pokryté z dosiahnutých úspor. Táto forma sa v zahraničí nazýva Energy Performance Contracting, u nás sa začína používať pojem Garantovaná energetická služba (GES). GES je začínajúci pojem v slovenských podmienkach, no vďaka výhodám tejto služby bude jej podieľ na trhu rýchlo rásť. Dotačné financovanie je pomerne známe a nie je potrebné ho podrobne popisovať. Žiadateľovi sú po splnení istých podmienok poskytnuté finančné prostriedky, ktoré nemusí vrátiť.

Ďalšie aktuality