Vojenský opravárenský podnik Trenčín

Vojenský opravárenský podnik Trenčín
  • Lokalita
    Trenčín
  • Rok vypracovania projektu
    2017

S našim obchodným partnerom SEVEn Energy Sk sme spolupracovali na pri spracovaní energetického auditu Vojenského opravárenského podniku Trenčín. Našou úlohou bolo spracovať kompletné stavebno-fyzikálne posúdenie objektov, vrátane normového posúdenia stavebných konštrukcií, ale aj celkového výpočtu potreby tepla na vykurovanie jednotlivých objektov. Výsledkom bola takmer 50-stranová správa, ktorá podrobne charakterizuje 18 objektov v areáli a ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou Energetického auditu.