ŠKODA Autosalón, Bratislava

ŠKODA Autosalón, Bratislava
  • Lokalita
    Bratislava
  • Rok vypracovania projektu
    2013 - 2014

Pre objekt autosalónu Škoda na Rožňavskej ulici v Bratislave boli poskytnuté naše expertné služby. V rámci projektov a realizácie bol vykonávaný systémový dohľad pre správnu aplikáciu navrhovaných koncepcií, ktoré sa týkali nasledovných oblastí:

Pre stavebno-konštrukčnú koncepciu budovy bola navrhnutá optimalizácia navrhovaného stavebného riešenia s ohľadom na minimalizáciu potreby dodania energií, posúdili sa návrhy prirodzeného prevetrávania, pasívneho nočného chladenia, posúdili sa potencionálne tepelné a akustické mosty, vypracovala sa simulácia tepelnej pohody z hľadiska letného prehrievania a vykonalo sa meranie vzduchotesnosti obalového plášťa budovy – Blowerdoor test.

Pre koncepciu technologických systémov budovy boli posúdené a optimalizované jednotlivé varianty navrhovaných koncepcií vykurovania, prípravy teplej vody, chladenia, núteného vetrania. Navrhnuté boli spôsoby vhodného tienenia, úspory energie pri výrobe teplej vody a úspory technickej vody.

Pre koncepciu automatizovaného riadenia budovy bol navrhnutý spôsob centrálneho riadenia jednotlivých spomínaných systémov.

Všetky návrhy boli vybrané aj z pohľadu ekonomickej návratnosti a v súlade s preferenciami investora. Vypracovaný bol aj energetický certifikát budovy, ktorý bol nevyhnutný pre úspešnú kolaudáciu stavby.