City Aréna Trnava

City Aréna Trnava
  • Lokalita
    Trnava
  • Rok vypracovania projektu
    2016

Energetická certifikácia budov je povinná pri kolaudácii novej budovy, ale taktiež pri predaji a prenájme budovy. Metodiku, ale aj rozsah energetického certifikátu stanovujú právne predpisy: zákony 555/2005 Z.z. a 476/2008 Z.z., resp. vyhlášky 625/2006 Z.z. a 311/2009 Z.z. Pre nášho klienta, vlastníka novootvoreného obchodného centra a stavbu roka 2015, City Aréna v Trnave, sme spracovali kompletný energetický certifikát budovy.