AUTOPOLIS Hyundai Bory

AUTOPOLIS Hyundai Bory
  • Lokalita
    Bratislava
  • Rok vypracovania projektu
    2015

Pre projekt Autopolis Hyundai Bory bola poskytnutá expertná služba, ktorá sa týkala predovšetkým stavebnej fyziky a energetickej hospodárnosti budovy. Poskytnuté boli konzultácie týkajúce sa obnovy obalového plášťa a výberu najvhodnejšieho konceptu pre vykurovanie, chladenie a vzduchotechniku.