Slavia Production Systems, a.s.

 • Lokalita
  Detva
 • Rok vypracovania projektu
  2017
 • Investičné náklady
  60 470 Eur
 • Celková ročná úspora energie
  220 900 kWh
 • Zníženie množstva emisií
  50,5 ton/rok

Pre spoločnosť Slavia Production Systems, a.s. bol vypracovaný energetický audit, predmetom ktorého bola priemyselná hala, výrobné stroje, výrobné zariadenia a vozový park. Objekt slúži pre výrobu špeciálneho náradia, strojov, prípravkov pre montážne a zváracie linky, ich opravu a vývoj.

Najväčší potenciál úspor sa týkal najmä zmeny spôsobu vykurovania, ktorý využíval odpadné teplo z výrobných procesov prevádzky. V kombinácií s termostatizáciou a hydraulickým vyregulovaním sa dosahovala predpokladaná úspora energie vo výške 17,3 % z priemernej spotreby zemného plynu.